Ansvarsfullt spelande

Att spela casino online ska vara förenat med glädje, därför är det viktigt att även upplysa sig om riskerna med spelandet och lära sig mer om ansvarsfullt spelande. För många är spelandet en avkopplande och samtidigt spännande aktivitet som inte medför några negativa konsekvenser. Detta betyder att det, för de allra flesta av oss, inte krävs några större ansträngningar för att ägna sig åt ett ansvarsfullt spelande. Men det finns alltid en risk att något som först bara är roligt och lustfyllt går över styr. Därför är det viktigt att lära sig se varningssignalerna för att så tidigt som möjligt kunna förebygga spelmissbruk.

Ansvarsfullt spelande är viktigt

Ansvarsfullt spelande en förutsättning

Det är alltid viktigt att vara aktsam när man spelar om pengar. Även om de allra flesta av oss vet hur ett ansvarsfullt spelande ser ut kan livet ibland ta oväntade vändningar som kan få den mest organiserade personen att tappa kontrollen. Omkring 0,4 procent av Sveriges befolkning anses ha ett beroende som skapar stora problem i det vardagliga livet. Spelmissbruk är en allvarlig sjukdom och har negativa konsekvenser. Det gäller inte bara på det ekonomiska planet, utan kan även gå ut över den egna hälsan och relationer med anhöriga.

För att kunna föra ett ansvarsfullt spelande är det bra att man redan innan man sätter igång rannsakar sig själv. Hur mycket får mitt spelande kosta? Ska jag alls spela om pengar? Hur mycket tid ska jag lägga på mitt spelande? Idag finns möjligheten att själv begränsa sitt spelande med en spärrfunktion på kontot. Där kan man ange hur mycket pengar man vill spela för under en period. När denna summa överträds spärras kontot och man får vänta in en ny period för att kunna fortsätta spela. Samma funktion finns även för hur mycket tid man vill lägga på spelandet.

Lär dig tyda varningssignaler i tid

Det är oftast väldigt svårt att själv inse att man har ett beroende och inte längre behärskar ett ansvarsfullt spelande. Det finns dock varningssignaler som du kan försöka hålla koll på om du funderar på om du eller någon i din närhet spelar för mycket. Det första man kanske reagerar på är när summorna man spelar för börjar bli höga. Börjar du få svårt att få din ekonomi att gå ihop? Har spelandet gått om eller tagit över andra utgiftsposter? Tänk på att spelberoende inte är något som syns utanpå utan något som händer inom oss.

Det är inte alltid som spelberoende kan upptäckas genom dålig ekonomi. Det finns däremot många andra signaler som kan vara värda att hålla utkik efter om man inte längre känner sig behärska ett ansvarsfullt spelande. Främst handlar det om att tyda det egna välmåendet. Blir du rastlös eller frustrerad när du försöker begränsa ditt spelande, känner du abstinens? Upptas dina tankar alltmer av spelande, det du redan ägnat dig åt eller det du planerar i framtiden? Ljuger du om någon frågar vilka summor du spelar för och hur mycket tid du lägger ned på spelandet?

Sök hjälp i tid

Spelmissbruk drabbar inte endast den som spelar, även vänner och familj far illa. Idag lever närmare 170 000 personer, varav 82 000 barn, med någon som är spelberoende. Det finns dock hjälp att få både för de anhöriga och den som är beroende. På sajter som “Spela lagom” och “Spelberoende” finns information om ansvarsfullt spelande för den som vill veta mer. Känner du dig i starkt behov av att prata med någon finns även en stödlinje för spelberoende. Att spela är en rolig aktivitet som vi ägnat oss åt i tusentals år och med ansvarsfullt spelande minskar man riskerna för att bli beroende.